Tämä lista muistuttaa niistä asioista, joita Harvardiin pyrkivien tulisi vähintään saavuttaa. Käytä listaa omana tienviittanasi huippuyliopistoihin!

Johtajuus

 • Ainakin yksi vaikuttava tarina johtajana toimimisesta
 • Ainakin yksi tarina johtamisesta opiskelijana tai yhteisön jäsenenä
 • Todisteita muiden etuja palvelevasta johtamistyylistä hakemusesseissä ja suosituskirjeissä

Akateeminen täydellisyys

 • GPA (keskiarvo) yli 3.7(/4)
 • Huippuarvosanat kvantitatiivisissa tai bisnekseen liittyvissä aineissa
 • GMAT-tulos yli 720
 • TOEFL-tulos yli 110
 • Tutkinto yliopistosta, jonka katsotaan kuuluvan parhaaseen 10%

Kiihdytetty eteneminen työuralla

 • Ainakin yksi ylennys ennenaikaisesti
 • Selvää edistystä kohti valittua urapäämäärää
 • Työnantajan katsotaan olevan parhaan 10% joukossa toimialallaan ja se palkkaa työntekijöikseen tutkintonsa suorittaneita opiskelijoita, joiden katsotaan olevan parhaassa 10%:ssa
 • Erinomaiset suositukset ylempiarvoisilta, jotka toimivat mentoreina ja puolestapuhujina
 • Todisteita rajojen ylittämisestä työelämässä
 • Bonuspisteitä kansainvälisestä työkokemuksesta

Selvät urapäämäärät

 • Määritelty urapäämäärä, joka heijastaa tarkoitusta: intohimo, aikomus, merkittävyys
 • Selvä yhteys varhaisempien kokemusten/taitojen ja MBA-tutkinnon jälkeisten päämäärien välillä
 • Vakuuttavat motivaattorit MBA-tutkinnon suorittamiseen HBS:ssä
 • Kivenkova case-esimerkki MBA-tutkinnon tavoittelemiseen halutuissa oppilaitoksissa

Muut ominaisuudet

 • Erinomaiset kommunikaatio- ja kirjoitustaidot, jotka tekevät kandidaatista täydellisen henkilön case-tehtävien kautta opiskeluun
 • Todisteita kypsyydestä/elämänkokemuksesta/viisaudesta
 • Tasapaino eri kokemusten välillä (harrastukset, matkustus, aatteelliset askareet)
 • Kansainväliset/monikulttuuriset kokemukset

Muuta?

 • Varallisuus hyödyksi
 • Verkostoituminen plussaa