´Pomodoro-tekniikka´ on yksinkertainen ajanhallintamenetelmä, jolla opiskelu jaetaan intensiivisiin työskentelyjaksoihin sekä palauttaviin taukoihin. Tekniikka perustuu olettamukselle, jonka mukaan ihmisen keskittyminen herpaantuu väkisinkin liian pitkien opiskelupätkien aikana.

 

´Pomodoro´ tarkoittaa italiaksi tomaattia. Nimitys juontaakin juurensa luultavasti kaikkien tuntemasta tomaatin muotoisesta ajastimesta, sillä ajastimella on keskeinen rooli ´pomodoro´-tekniikan harjoittamisessa.

´Pomodoron´ avulla opit

1) vähentämään häiriötekijöitä työskennellessäsi,

2) arvioimaan paremmin tehtävien vaatimia resursseja sekä

3) jakamaan tehtävät motivoiviin välitavoitteisiin.


´Pomodoro´-tekniikka voidaan jakaa kuuteen osaan:

 1. Päätä ja rajaa tehtävä
 2. Aseta ajastin (20-25min)
 3. Työskentele asetettu aika mahdollisimman intensiivisesti
 4. Tee merkintä vihkoon (esimerkiksi tukkimiehen kirjanpidolla) ja kirjoita lyhyt tiivistelmä ´pomodoron´ aikana opituista asioista!
 5. Jos merkintöjä on alle neljä (eli olet työskennellyt vasta 1-3 intensiivistä jaksoa), pidä 3-5 minuutin tauko. Palaa sitten kohtaan 2.
 6. Neljän ’pomodoron’ jälkeen ota pidempi tauko (n. 10-15min), nollaa ajastimesi ja palaa kohtaan 1.

Kuten kaikkeen opiskeluun liittyvässä, ei tämänkään tekniikan kaikkia vaiheita kannata seurata orjallisesti. Tekniikka tulee muovata itselleen sopivaksi. Huomioi siis seuraavat seikat:

 • ´Pomodorien´ määrä ei ole vakio.

Kun tiedetään tarkemmin, kuinka paljon aikaa tietynlaisen tehtävän suorittamiseen kuluu, voidaan tätä tehtävää varten asettaa harvempi tai useampi ’pomodoro’. Jos esimerkiksi tiedät, että sinulla kuluu yhden kappaleen lukemiseen noin tunti, voit varata sitä varten kaksi ’pomodoroa’ (2 x 25min opiskeluintervallit + 2 x 3-5min tauot). Mitä kauemmin ja useammin tekniikkaa käytät, sitä helpommin voit määrittää tiettyyn tehtävään kuluvan ajan kätevästi ’pomodoreina’.

 • ´Pomodorien´ pituus ei ole vakio.

Kokeillessasi ´pomodoroa´ ensi kerran, voi olla vaikea etukäteen hahmottaa tehtävien suorittamiseen kuluvaa aikaa. Välillä myös käy niin, että tehtävä kiinnostaa sinua suunnattomasti ja 25 minuutin aikaraja tuntuu liiankin lyhyeltä. Tai voit olla vaikkapa juuri jonkin oleellisen tehtävän ratkaisemisen äärellä. Uskalla siis myös venyttää tai lyhentää tätä aikarajaa tilanteen mukaan.

 • ’Pomodorien’ kuuluu olla ”pyhiä”.

Kaikki tehtävän suorittamiseen liittymättömät häiriötekijät tulee karsia. Rutiineissa on voimaa ja tämäkin tekniikka saa lisäpuhtia rutiininomaisesta suorittamisesta. Totuttaudu siihen, että ´pomodorien´ aikana puhelimesi, tablettisi ja tehtävään liittymättömät materiaalit sekä välineet ovat täysin ulottumattomissasi.

 • ´Pomodoreilla´ luot selviä välitavoitteita isommalle päätavoitteelle

Jos esimerkiksi valmistaudut pääsykokeisiin ja vietät kirjastossa päivittäin miltei kymmenen tuntia, voit helposti jaksottaa lukemistasi pomodorien avulla. Päiväsi voisi rakentua esimerkiksi näin:

Aamu: 2-3 pomodoroa kertaukseen

Aamupäivä: 8 pomodoroa uusien kappaleiden läpikäyntiin

Iltapäivä: 4 pomodoroa harjoitustehtävien tekemiseen

Ilta: 1-2 pomodoroa kertaamiseen

 • Jokainen ’pomodoro’ voidaan jakaa yhä pienempiin vaiheisiin.

Käytä esimerkiksi ensimmäiset 3-5 minuuttia aiemmin opitun kertaamiseen ja viimeiset 3-5 minuuttia ’pomodorosi’ aikana opitun tiivistämiseen.


Nyt sinulla on hallussasi työkalut ´pomodoro´-tekniikan hyödyntämiseen! Kokeile ja ällisty: tehokkuutesi nousee varmasti. Kuten mainittu, ´pomodoro´ei rajoitu vain opiskeluun. Tämä blogipäivityskin kirjoitettiin sitä hyväksikäyttäen! Pyri siis hyödyntämään ´pomodoroa´ mitä erilaisimmissa tehtävissä.


Ja hei!  Sinua voi myös kiinnostaa Pomodoro Technique Illustrated: The Easy Way to Do More in Less Time !


Tiedätkö muita tehokkaita opiskelutekniikoita? Kommentoi alle!